Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Terepasztal a lépcsőfordulóban

2009.12.10

I. Bemutatás

Ez a terepasztal nem az enyém, hanem a nagyobbik öcsémé. 2005 telén kezdte el építeni az apám. Az asztal eredetileg TT méretűnek volt szánva a lépcsőforduló alatti szűk helyviszonyok miatt, azonban a méret akkori hiányosságai és kidolgozatlanabb modelljei miatt végül mégis a H0 mellett döntöttünk. Ebből következően a hattengelyes mozdonyok nemigen járhatnak itt, míg 5db négytengelyesből csupán 2 megy el ezen a vonalon. A másik két pályával ellentétben ez egy 1 trafóval vezérelhető,  egybefüggő pálya; viszonylag sok csonkavágánnyal. A pálya némi mellékvágányon kívül Roco barna talpfás flexibilis sínekből készült. (Ennek oka az, hogy az ívek néhol még a legszűkebb gyári ívnél is szűkebbek, illetve a pálya sajátosságai.) A váltók a 6-os kivételével szintén Roco gyártmányúak.

II.Felépítés

1.) Az asztal

Az asztalt az apám egy leselejtezett franciaágy darabjaiból készítette. A helyiség alapterülete téglalap alakú, amelyet 3 oldalról fal vesz körül. A lépcsőfokok felfelé haladva természetesen egyre magasabban vannak, és az emeletig egy 180 fokos fordulatot tesznek meg. Ha a területet 4 felé osztjuk, akkor a fal nélküli oldal felől nézve a lépcső a bal elülső negyedben éri el a földszintet, így oda egy-két táskán kívül egyéb nem fér be. Így tehát a "bejárat" a jobb első negyed lett. Maga az asztal tehát a terület felét foglalja el, a két hátsó negyedet. Azonban a lépcső miatt a bal hátsó negyed nem lenne elérhető a vezérlő számára jobb elülső negyedből, ezért kénytelenek voltunk az addig téglalap alakú terepasztalba egy bevágást készíteni, ahová a vezérlő egy kis sámlira "beülhet a középpontba". Ezt a bevágást a terepasztal szélei mentén futó gerinc kör is kénytelen megkerülni, így tulajdonképpen 3 oldalról körbeöleli a kezelőt, ami sajnos figyelmetlenségek esetén balesetek forrása lehet. Ezenkívül itt találhatóak a legszűkebb ívek is. Ha belegondolunk, akkor az asztal be van szorulva. Kérdés tehát az, hogy hogyan is került be oda? Nos, a megoldás igen egyszerű; ugyanis az asztal több, önmagában is megálló kisasztalból áll, amelyek össze lettek rögzítve. Ennek következményeképp az asztal alatt történő forrasztás és vezetékelés egyenlő lett egy labirintusjátékkal.

2.) A pálya gerince

A vágányhálózat alapvetően 1 nagy körön alapszik, amely a fal felőli hátsó részen kettéágazik. Azonban ez mégsem csak egy szimpla kitérő, mivel az egyik vágány szintben magasabban fekszik, és két alagúton és egy hídon is áthalad. Az alagutak 2 hegy gyomrában, míg a híd egy kis tó felett vezet át. Ezzel szemben a másik vágány gyengén dombos területen az előbb említett hegyek és a tó előtt megy el, "alul".

3.) Csonkavágányok

Mivel a kezelőt körbeölelő részen a gerinckör majdnem összeér saját magával, vagyis az előbb említett alul haladó vágánnyal; így a csonkavágányoknak a bal és jobb térfélen kialakuló hurkokban kell elhelyezkedniük (ott marad hely). A személypályaudvar és a vontatási telep a fűtőházzal egyaránt az előbb említett másik vágány tó előtt haladó részéből ágaznak ki, két kitérővel. A személypályaudvar 2 vágányával a bal térfélen, míg a fűtőház és a vontatási telep (esetleg teherpályaudvar) 3 vágányával a jobb oldalon található meg. Ezenkívül van még egy mellékvágány, amely a körülölelő rész személypályaudvar felőli (bal) oldalából ágazik ki, egyenesen haladva tovább, tehát ez a vágány a gerinckörön kívülre esik, egészen az egyik leérkező lépcsőfok mellé. Mivel a  (fa) lépcsőfokok között nincs függőleges kitöltés, a lépcsőfokok közé be lehet látni, ami biztosítja a bal oldalra való jobb külső rálátást; viszont így ezen mellékvágányon álló szerelvény az emeletre menéskor könnyedén felrúgható, ami balesetveszélyes. A személypályaudvaron található még egy rövid kiállítóvágány is, amelynek nincs kapcsolata a vágányhálózattal.

4.) Váltók

A terepasztalon jelenleg 8db váltó található. Ezek szám szerint:

1: Gerinckör és az egyetlen, azon kívül eső csonka elágazása; a kezelőt körbeölelő rész bal oldalán; (kézi, jobbos)

2:  A jobb oldalon, a meredek alagút után következő nyíltvonali elágazás; menetirányt figyelembe véve a gerinckör összecsatlakozása; (elektromos, balos)*

3: A 2-es bal oldali megfelelője, azaz menetirány szerint a gerinckör kettéágazása; (elektromos, jobbos)

4: Az gerinckör alsó szakaszán a tó előtti részen a vontatási telep kiágazása; (elektromos, jobbos)

5: Ugyanitt a személypályaudvar kiágazása; (elektromos, balos)

6: A 4-es váltót követően a fűtőház vágányának és a nyílt telepi vágányoknak az elágazása; (kézi, jobbos)

7: Az 5-ös váltót követően a személypályaudvar két vágányának az elágazása; (elektromos, jobbos)

8: A 6-os váltót követően a vontatási telep két nyílt vágányának az elágazása. (kézi, jobbos)

Így tehát a gerinckörön az 1-est kivéve minden váltó elektromos (ez pedig könnyen hozzáférhető), a személypályaudvar váltójával egyetemben. A vontatási telepen azonban kizárólag kézi váltók találhatóak. (Ezek a jobb oldalon vannak és könnyen elérhetőek.) Itt a legnagyobb gondot a 6-os váltó jelenti, amely nem Roco gyártmányú, és mások a hosszúságadatai. De az átépítés tervbe van véve.

*A 2-es váltó - első elektromos váltóként - a tulajdonosa figyelmetlenségéből adódóan leégett, így jelenleg nem üzemképes. Sajnos kézzel sem tudjuk állítani, mert a rugó visszacsapja azt egyenes állásba. Szerencsére funkcióját tekintve - a menetirány miatt - csak gyökkel szemben közelítjük a váltót, ami a rugózásnak köszönhetően nem okoz siklást. (A váltó után az egy vágányból 2 lesz. Akkor közelítünk gyökkel szemben, ha ezen 2 vágány valamelyikén haladunk a egyvágányú rész felé, tehát nem elágazni fogunk, hanem összecsatlakozni. Ellenkező esetben csúccsal szemben haladnánk.)

5.) Elektronika

Az áramot eleinte egy Mehano, később Roco, jelenleg pedig egy Piko FZ1-es trafó szolgáltatja. Mivel az első kettő nem képes egyenáram kibocsátására (váltóknak kell), ezért egy ideig ezt a feladatot egy anno egy versenyautópályát működtető kis trafó látta el. Az FZ1-gyel ez a probléma megszűnt, így mostmár a váltókat és a pályát egy trafó lája el árammal. Sőt, nemrég egy váltóáramot kibocsátani nem képes darab is lett ide telepítve, kifejezetten a különböző lámpák és épületvilágítások működtetésére. Természetesen a korábban itt járt szerkezetek sem vesztek kárba, ezek a másik két asztal valamelyikén ma is fellelhetőek. A terepasztalon jelenleg 2db közvilágítási lámpa van, a vontatási telepen és a személypályaudvaron egy-egy. Több épület is világít, de erről az épületek résznél lesz szó. A pálya minden mellékvágánya szakaszolva van, így egyszerre 6 mozdony tárolása és közlekedése lehetséges. (Persze több is felrakható, de akkor már egy szakaszoláson több mozdony is lenne.) A szakaszolások felhajtható gombos, míg az elektromos váltók sima nyomógombos pultokról működnek. A pályavilágításoknak nincs külön kapcsolójuk, ezek az áram alá helyezéstől kezdve folyamatosan működnek. (Esetleg az őket tápláló félig rossz FZ1 kihúzása lehet megoldás.) A két trafó és a pultok a a kezelőtől jobbra, az asztal elé helyezett kis szekrényen találhatóak. (Kicsit hátra kell nyúlni, ami az eredeti kézbe fogható Mehano trafónál még nem volt probléma.) A pályán jelzők nincsenek és valószínűleg nem is lesznek. Persze ezek után triviális, de nem maradhat ki: A pálya teljes egészében analóg (nem digitális) vezérlésű.

III. Terepviszonyok

1.) Domborzat

A pálya nagy része sík, illetve enyhén dombos terepen halad. Ez alól egyedül csak a gerinckör fal felőli magasabbik szakasza kivétel, amely alagutakon át két hegy gyomrában halad át, valamint egy a tó fölött átívelő híddal is rendelkezik. Az egyik alagút és a híd az asztal hátsó szélével párhuzamosan halad, míg a másik alagút a jobb hátsó negyed sarkában található. A bal hátsó negyednél levő sarokban a sínek egy sziklafal mellett haladnak el. A domborzatból még a személypályaudvar melletti templom dombja is kiemelkedik.

2.) Lejtviszonyok

Komolyabb emelkedő keresésekor ismét az előbb említett vágánynál kötünk ki. Az emelkedés és a lejtés a gerinckör alsó - hegyek előtt elhaladó - szakaszának kiágazásától egészen annak a túloldalon található becsatlakozásáig tart. A gyengébbik emelkedőt a sziklafal, vagyis a bal hátsó negyed felől érhetjük el, amely az alsó sínpálya kiágazásától egészen a hídig tart. A meredekebbik emelkedés tulajdonképp a sarki alagútban megy végbe, mivel egyik kijáratánál a hidat, a másiknál pedig már az alsó sínpálya kiágazását találhatjuk. Itt az alagútból kiszáguldó szerelvények rögtön egy szűk ívbe érnek, ahová siklások miatt egy forma1-es kifejezéssel élve "gumifalat" kellett építenünk.

3.) Menetirány

Menetirány bevezetésére éppen az előbb taglalt meredekebb emelkedő (sarki alagút) miatt volt szükség, hiszen itt hegymenetben a próbák során sok mozdony alig, vagy egyáltalán nem tudott felmenni; főleg ha kocsikkal együtt próbálkoztunk. Így tehát a menetirány a kezelő szemszögéből nézve negatív, vagyis órajárással megegyező irány lett. A csonkavágányok szakaszolásai is ehhez igazodva lettek elkészítve.

IV. Tájkép kialakulása

1.) Természeti képződmények elkészítése

Az asztal eredetileg télies jellegűnek volt tervezve, így a hegyek először kókuszreszelékkel lettek lefedve. Csakhogy ez beleolvadt az akkor még fehér falba, ráadásul a kókuszreszelék folyamatosan mállott, ezért végül a táj színes terepporokkal készült, a hegyek pedig újra lettek szórva. Az alagútbejáratokon színes kőimitáló kartonlapok vannak elhelyezve. A víz összesen 2 tó erejéig jelenik meg; a nagyobbik a már sokat említett híd alatt, míg a kisebbik közvetlenül a kezelő bal oldalán, a külső mellékvágány kanyarulatánál. (Ezek készítési módjairól később szándékozom írni.)

2.) Utak és egyéb saját készítmények

Az utakat macskakőimitáló kartonlapokból vágtuk ki, majd ragasztottuk le. Az út a kezelő bal oldalán, a személypályaudvar vágányaival párhuzamosan halad, majd azok egyesülése után a 7-es és 5-ös váltó között "andráskeresztes biztosítás mellett" keresztezi azt. Itt szinte 180 fokot visszafordulva éri el a templom dombjának alsó lépcsőfokait. Jelenleg a pályán több út nem található, viszont van még a vontatási telep becsatlakozásától nem messze egy farakás, ami valódi szőlővesszőkből készült. A bal oldalon az út mellett van egy kis karám, amelyben néhány kis állatka legelészik.

3.) Peronok

A fedetlen peronok mind saját készítésűek. Linóleumdarabok vannak szürke - fehér (biztonsági sáv) színűre lefestve. Peronok találhatóak a vontatási telep két nyitott vágánya között és a bal oldali vágány bal oldalán; ezenkívül a személypályaudvaron a két csonkavágány között és a jobb oldali jobb oldalán; valamint ugyanitt az íves részben a fővágány mindkét oldalán, így tehát a külső lépcső alatti csonkavágány  túlsó oldalán is. Van még egy kis peron a fővágány mellett a kezelő felől a bal oldalon, az 1-es váltó előtt.

4.) Épületek

A pálya nagyrészt a Piko Burgstein-i épületsorozatát dolgozza fel, ide sorolható a fűtőház, a fedett peron, a templom, a benzinkút, az állomásépület  és az őrház is. Ezeket mind egyesével kellett összeragasztani megadott darabokból útmutató szerint. (Puzzle:) Egyedüli kivétel a szénrakodó és a vízdaru, vagy ide vehetjük még a hidat is. Némelyik épület világít is; a világítások 3 izzós sorokkal vannak megoldva. (Sajnos ha egy kimegy akkor már nem világít.) Sorban haladva az épületek a következő helyeken találhatóak:

Fűtőház (1vágányos): A vontatási telep és az egész asztal "legjobboldali" csonkavágányán található, a vágányról a váltóknál már esett szó. A fűtőházba mindkét irányba be-ki tudnak haladni a mozdonyok, habár egyik irányban épp hogy csak kikukkanthatnak az ütközőbak miatt. Az épület 3 izzós fénytáblával van ellátva, amely a tetőre van rögzítve az akadálymentesség miatt*.

Fedett peron: Ez a személypályaudvar két mellékvágánya közti nyitott peronba van beszabva.

Templom: A templom egy kis dombon van elhelyezve, szinte a személypályaudvar mellett a mellékvágányokon túl. A dombra a macskaköves út végéről lépcsők vezetnek fel. Világítása 3 izzós lapkával van megoldva.

Benzinkút: Szintén a személypályaudvar mellett, azonban a mellékvágányok kezelőhöz közelebbi oldalán található; az út a töltőkutakhoz is bevezet. Világítása 2 izzóval működik a kisebb méretek miatt.

Állomásépület: A személypályaudvar középpontjában, közvetlenül a közelebb eső mellékvágány mellett helyezkedik el, ez a kövesút másik vége, ahol kis parkoló is található. Világítása jelenleg nem megoldott.

Őrház: Ez a kis épület a személypályaudvar vágányának és az alul haladó gerinckörnek a szétválásánál, tehát az 5-ös váltónál található. Itt világít a benzinkúthoz tartozó 2 égő harmadik párja is.

Széndaru: A kezelőhöz közelebb eső vonatási telep vágányának bal oldalán lelhető fel. A daru korábban sajnos széttörött, így a ragasztás miatt a tornya nem forgatható.

Vízdaru: A két nyitott vontatási telepi vágány torkolatában, a 8-as váltónál található meg, a peronból kiemelve a kéménymagasságok miatt. Úgy van beállítva, hogy a legmagasabb kéményű gőzös kéménye fölé is beforduljon.

*A fűtőház világítása volt a leglátványosabb; természetesen ez romlott el elsőként, néhány nappal a beszerelése után. Sajnos a kis izzók cseréje nem egyszerű, hiszen a panelt ki kell venni az épületből. Ezenkívül az izzókészletünk kifogyott, emiatt sem ennek a javítása, sem pedig újabb épületek világítással ellátása nem várható.

V. Fontosabb fejlesztések

1.) Eredetileg a személypályaudvaron is 3 csonka volt a vontatási telephez hasonlóan, azonban itt az egyik olyan rövidre sikeredett, hogy némely mozdony kocsi nélkül sem fért el rajta(!), ráadásul az egyik váltó nem Roco termék volt. Így hát ésszerű volt a három vágányból kettőt csinálni. (Az említett váltó egy kis ideig egy másik terepasztalon volt beépítve, azután pedig selejteztük.)

2.) A gerinckör az egyestől az ötös váltóig dirib-darab sínekből állt, az aláépítményen a sínek jobbra balra mozogtak. Nemrég azonban egy másik asztalról felszabadult egy szinte még új Roco fekete flexibilis sínszál, ez került beépítésre. (Ez a pályán az első fekete talpfás sín.)

3.) A falat időközben kék színűre festettük.

VI. Tervek, sors

Tervbe van véve a lépcső alatti kis tó megszüntetése, mivel az nem mélyed a talajba, sőt magasabb annál, így elég illúzióromboló; főleg hogy kívülről nagyonis látható helyen van. Az ide vezető út az 1-es váltó előtt haladna át a gerinckörön, és az ott levő peron helyén haladna, amelynek elbontása már megtörtént.  Régebben az egyik mozdony szétszegett néhány dombot a kezelő előtti részen, ennek javítása idén télen valószínű.

Mivel az öcsém nem annyira érdeklődik a vonatok iránt, ritkábban is játszik a terepasztalával. A hely viszont a házban szűkös, és a lépcső alatti ún. "kuckóban" nagyszerűen elférnének a szárítók...anyám szerint. Így az asztal is felkerült a "halállistára". Azonban öcsém észbe kapott, és azóta többet használja a pályáját. Emiatt december 13-a után is megmaradt itt a forgalom :)

VII. Zárásként

Szerintem nagyszerű lehet ennek az asztalnak a képeit és leírását átböngészni azoknak, akik kis helyen szeretnének építkezni. Persze meg kell jegyeznem, hogy ma már ugyanebben a helyzetben biztosan a TT méretet választanám...

Remélem tudtam segíteni; vasútbaráti üdvözlettel: Kazi Márton (bve2@freemail.hu)

 

A mappában található képek előnézete Képek, rajzok, vázlatok

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.